Yhteistyökumppanit

Vahvan yhteistyöverkoston avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme monipuolisesti kaikessa piharakentamiseen liittyvissä projekteissa.

Suomen Betonitieto Oy

Suomen Betonitieto Oy on Suomen Betoniyhdistyksen ja SBK-säätiön yhdessä omistama yhtiö. Yhtiö on Suomen johtava betonialan julkaisujen kustantaja ja kouluttaja. Osoitteessa www.betoni.com on paljon yleis- ja perustietoa betonista ja betonituotteista.

Pihakivi.com

Pihakivi.com -sivut ovat piharakentamiseen ja kunnostamiseen tarvittavien ideoiden ja tietojen aineistopankki. Sivujen tavoitteena on antaa pienrakentajille monipuolista ja luotettavaa tietoa piharakentamisesta sekä innostaa pihan suunnitteluun, uuden pihan rakentamiseen ja vanhan pihan kunnostamiseen.

Betoniyhdistys, BY

Betoniyhdistys, BY, on riippumaton, betonin oikeaa käyttöä edistävä teknistieteellinen yhdistys, jonka yli 700 henkinen jäsenistö edustaa laajasti betonirakentamisen eri osapuolia.

Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT ry on talonrakennus- ja erikoisurakoitsijoiden sekä rakennustuoteteollisuuden yhteinen etujärjestö. RT jäsenyhdistyksineen vastaa jäsenyritystensä yleisestä edunvalvonnasta ja jäsenpalvelusta elinkeino-, teknologia- ja standardisointiasioissa sekä työmarkkinapoliittisissa asioissa.

Heatwork

Pihakivien talviasennuksen mahdollistaa www.heatwork.com tehokas ja nopea lämmitysjärjestelmä.

Inspecta

Tuotteemme ovat SFS-EN-standardien mukaisia. Myös Inspectan FI-merkki kertoo puolueettoman osapuolen myöntämästä, arvostetusta tuotesertifikaatista. www.inspecta.fi

Viher- ja ympäristörakentajat ry.

Kasvatamme jäsentemme osaamista, kannattavuutta ja hyvinvointia sekä edistämme viher- ja ympäristörakentamisen kehittymistä. www.vyra.fi

maisemabetoni.fi

Maisemabetoni.fi -sivusto kertoo betonista ympäristörakentamisessa. www.maisemabetoni.fi