Hulevesi- & ruohokivet

Kivien käytöllä voidaan lisätä rakennetun ympäristön vihreyttä ja viihtyisyyttä. Kivi kestää ajokaluston painoa, joten se sopii esimerkiksi pelastusteiden päällystemateriaaliksi. Kasvillisuus sitoo kaupunkipölyä ja tehostaa hulevesien imeytymistä ja haihtumista. Hulevesi- ja nurmikiviä käytetään myös luiskien ja liikennealueiden maisemointiin sekä sitomaan perusmaa haluttuun kaltevuuteen. Luiskiin kannattaa valita tuote, jossa on reikä, jotta täyttömateriaali pysyy paikallaan. Läpäisevä kiveys on yksi tärkeä osa-alue hulevesien hallinnassa. Osittain läpäisevät kiveykset päästävät vettä läpi saumoistaan ja näin vähentävät ja hidastavat vesien pintavirtauksia.