Betonilaatta AB

Vi har över 200 miljöbetongsprodukter i vårt program. Välkommen att hitta det du behöver!

Betonilaatta AB, grundad 1939, är en finsk tillverkare och installerare av betongprodukter. Företaget tillverkar betongplattor samt gårds-, kant- och murstenar i två fabriker i Åbo.Övriga produkter i Betonilaattas sortiment är bl a cyckelställ, gjutnings- och formblock och markvattenrännor.

Betonilaattas heltäckande sortiment ger våra kunder stora möjligheter att förbättra miljöns användbarhet. Väl planerade och byggda gårdar, gator, parker, sport- och fritidsområden, skvärer och torg förbättrar trivsamhet och funktionalitet i miljön.

Fabrik / Nederbyvägen

Nedrabyvägen 1, 20250 ÅBO
Kontor, försäljning:
Tel. +358 2 511 8800

Fabrik / Svarvaregatan

Svarvaregatan 3, 20360 ÅBO

Tel. +358 2 511 8800